ไฟล์ docker-compose portainer

หลายๆ คน ยังไม่ทราบว่า portainer คืออะไร

portainer คือ Web UI ตัวหนึ่งที่ใช้จัดการ Container ไม่ว่าจะเป็น Docker, Docker Swarm, Kubernetes แล้วมันจัดการอะไรได้บ้าง ต้องบอกว่าจัดการได้ทุกอย่างเลย อะไรที่ Docker Desktop ทำได้ ตัวนี้ทำได้มากกว่าอีกนะ เช่น การสร้าง Container บน Portainer ได้เลย การ Remote ควบคุม Docker บนเครื่องเซิฟเวอร์

สามารถดาวน์โหลด docker-compose.yml ของ portainer ได้ที่

742 B