วิธีการติดตั้ง Samba ใน Raspberry Pi

สวัสดีครับ วันนี้ ผมได้ ติดตั้ง Samba ใน Raspberry Pi โดยมีวิธีการดังนี้

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install samba samba-common-bin

หาหรือสร้างโฟลเดอร์/Partition ท่ี่ต้องการ แชร์ ผ่าน Samba

แก้ไขไฟล์ smb.conf
sudo nano /etc/samba/smb.conf

[user]
path = /home/pi/user
writeable=Yes
create mask=0777
directory mask=0777
public=no

สร้าง User ใหม่

sudo adduser user

กำหนดให้ User ให้เข้าถึง Samb

sudo smbpasswd -a user

sudo systemctl restart smbd

บทความนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับ